Wikia Kim Dung Hội
Advertisement

Tiểu Vô Tướng Công là một trong những võ công của Tiêu Dao Phái do Tiêu Dao Tử sáng tạo ra. Tiêu Dao Tử chỉ chân truyền cho Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy đã truyền lại công phu này cho Vô Nhai Tử.Uy lực môn Tiểu vô tướng công chẳng thua kém gì những tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm.

Vô Tướng là không có hình hài, công phu này lấy nội công của mình để sao chép cách thức thi triển tất cả các tuyệt học trên thế gian với uy lực thậm chí còn mạnh hơn nguyên bản. Ở phương diện này biểu hiện rõ ràng nhất là Cưu Ma Trí dựa vào Tiểu Vô Tướng Công bắt chước 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm đánh lại chính các nhà sư Thiếu Lâm Tự.

"Tiểu Vô Tướng Công là môn võ học của Ðạo gia giảng dạy cách giữ lòng thanh tĩnh, thần trí phiêu diêu, so với cái học vô sắc, vô tướng của nhà Phật tuy nghe hình như có chỗ tương đồng, mà thực tế lại khác hẳn."

"Môn này vừa tinh thâm vừa bao la bát ngát lại là thứ võ học của Ðạo gia. Những người chưa từng luyện nội công của Ðạo gia thì không nhìn nhận được. Nhất là môn Tiểu vô tướng công đúng như tên gọi của nó, đã tướng vô hình thì còn biết đằng trời nào mà mò."

Advertisement